Wydłużanie Kończyn

Jak wyrównać długość nóg?

12 grudnia 2022
Zespół Paley
Jak wyrównać długość nóg

Asymetria kończyn dolnych to dolegliwość pojawiająca się u dość licznej grupy pacjentów dorosłych i dzieci. W zasadzie nikt z nas nie jest w pełni symetryczny, a niewielkie dysproporcje względem przeciwległej strony ciała są uznawane jako prawidłowe. Są jednak sytuacje, w których dysproporcja nóg jest na tyle duża, iż wymaga leczenia. Wydłużanie nóg jest zabiegiem chirurgicznym, którego celem jest wyrównanie kończyn dolnych lub zmniejszenie ich dysproporcji do poziomu umożliwiającego pacjentowi efektywne i bezbolesne poruszanie się. 

 

Skąd biorą się dysproporcje w obrębie kończyn dolnych?

 

Wyróżnić możemy trzy podstawowe grupy czynników decydujących o wystąpieniu dysproporcji. To:

 • wady wrodzone, 
 • procesy zapalne, w wyniku których dochodzi do deformacji osi stawów oraz patologicznych zwichnięć w obrębie uszkodzonych stawów, 
 • zmiany pourazowe. 

Leczenie dysproporcji wrodzonych i nabytych jest bardzo ważne dla dobrostanu naszego organizmu. Nieleczone dysproporcje mogą doprowadzić do:

 • skoliozy, 
 • deformacji kręgów, 
 • zmian zwyrodnieniowych, 
 • zaburzenia chodu. 
 

Krótsza noga: Jak przebiega leczenie?

 

O ile operacja na wzrost jest obecnie klasyfikowana jako procedura kosmetyczna, o tyle zabiegi w obrębie dysproporcji kończyn dolnych mają przede wszystkim znaczenie terapeutyczne. Dlaczego to podkreślamy? Ponieważ, w przypadku jednych i drugich bardzo często stosuje się te same techniki i metody. Wynika to z ich skuteczności, a zarazem możliwości ograniczenia dyskomfortu towarzyszącemu procesowi rekonwalescencji. Kiedy problemem jest krótsza noga leczenie może obejmować:

 • stosowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych, 
 • rehabilitację, 
 • zabieg chirurgiczny połączony z rehabilitacją. 

Zakres leczenia jest dostosowany indywidualnie do potrzeb pacjenta, dlatego wszelkie procedury poprzedza dokładna diagnostyka całego narządu ruchu. Dopiero na tej podstawie można wskazać najkorzystniejszą metodę leczenia, dzięki której możliwe będzie zniwelowanie problemu asymetrii i jego negatywnego wpływu na cały układ ruchu.  

 

Operacyjne leczenie dysproporcji kończyn dolnych 

 

Obecnie lekarze wydłużają kończyny, stosując w tym celu specjalne implanty. Procedura zabiegowa polega na wszczepieniu gwoździa magnetycznego do wnętrza kanału szpikowego kości. W ten sposób można wydłużyć zarówno kość udową, jak i piszczelową. Pierwszą maksymalnie o 8 cm, a drugą o 5 cm. Stosowany podczas zabiegu implant jest wyposażony w przekładnię z elektromagnetycznym silnikiem, który dzięki przykładanemu z zewnątrz polu magnetycznemu powoduje jego wydłużanie się, a w konsekwencji wydłużanie kości. 

 

Najlepszą metodą terapeutyczną w tym zakresie jest technologia PRECICE. Korzyści, jakie otrzymuje Pacjent: 

 • krótszy czas terapii
 • mniej leków przeciwbólowych
 • szybsze gojenie
 • wczesne obciążanie kończyny
 • mniej blizn

Dzięki dwóm procedurom wydłużania można uzyskać nawet 13 dodatkowych centymetrów wzrostu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z opisem procedury PRECICE i leczenia tą metodą.