Wydłużanie Kończyn

Jak wydłużyć krótszą nogę?

19 kwietnia 2021
Zespół Paley

Nierówność kończyn jest dużym problemem, nawet w przypadku osób, u których na pierwszy rzut oka asymetrii nie dostrzegamy. Może być jedną z przyczyn naszych problemów w obrębie narządu ruchu i kręgosłupa. Krótsza noga doprowadza do asymetrii miednicy i towarzyszącemu jej zespołowi napięciowemu mięśni miednicy i stawów biodrowych. Jednocześnie dłuższa noga jest bardziej przeciążona, narażona na przykurcze oraz urazy. Dlatego nie należy ignorować asymetrii kończyn dolnych, nawet jeśli pozornie nie przeszkadza nam ona w codziennym życiu.

Asymetrię kończyn dolnych leczy się poprzez wydłużenie nogi krótszej. W zależności od skali problemu wydłużeniu poddaje się kość udową lub piszczelową bądź obie kości. Proces wydłużania i korekta deformacji kończyn opiera się na zjawisku osteogenezy dystrakcyjnej.

Osteogeneza dystrakcyjna to metoda zabiegowego wydłużania kości polegająca na przecięciu kości bez naruszania ciągłości okostnej i stopniowym odsuwaniu od siebie powstałych w ten sposób fragmentów. Tempo rozciągania kości wynosi od 0,5 do 1,0 mm dziennie. Komórki kościotwórcze wypełniają lukę, dzięki czemu powstają nowe fragmenty kości o strukturze takiej samej, jak naturalna kość pacjenta. Jednocześnie mięśnie, nerwy i naczynia krwionośne ulegają rozciągnięciu.

Osteogeneza dystrakcyjna: Jak wydłużyć nogę?

W osteogenezie dystrakcyjnej wykorzystuje się rusztowania, stelaże lub implanty. Jedną z innowacyjnych metod leczenia nierówności kończyn opartą na osteogenezie dystrakcyjnej jest leczenie przy pomocy stabilizatorów wewnętrznych z użyciem gwoździ śródszpikowych Precice. Innowacyjność tej procedury medycznej polega m.in. na niewielkiej inwazyjności zabiegu – wprowadzenie gwoździa śródszpikowego wymaga wykonania kilku niewielkich nacięć. Co ważne, metoda wykorzystująca właściwości gwoździ Precice nie wymaga zastosowania żadnych aparatów zewnętrznych, dzięki czemu cały proces leczenia przebiega w sposób dyskretny i nie wpływa znacząco na codzienne aktywności życiowe pacjenta.

Omawiana procedura znajduje zastosowanie zarówno w przypadku leczenia nierówności kończyn spowodowanych przez wady wrodzone, choroby lub urazy, jak również w przypadku kosmetycznego wydłużania. Co ważne gwoździe Precice można stosować zarówno u pacjentów borykających się z problemem nierówności kończyn dolnych, jak i górnych. U pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia gwoździami śródszpikowymi stosuje się techniki wydłużania kończyn z użyciem stabilizatorów zewnętrznych.