Wydłużanie Kończyn

WYDŁUŻANIE KOŚCI UDOWEJ
ORAZ KOŚCI PISZCZELOWEJ

Aby uzyskać dodatkowe centymetry wzrostu wydłużamy kość udową lub piszczelową. Wybraną kość można przedłużyć maksymalnie o 5 albo 8 cm. Procedurę wydłużania kończyn z użyciem systemu PRECICE przeprowadzają doświadczeni specjaliści z Paley European Institiute: dr Dror Paley, dr J. Michał Deszczyński i dr Tomasz Albrewczyński.

OBUSTRONNE WYDŁUŻANIE
KOŚCI PISZCZELOWYCH (DO 5CM)

Lekarz wykonujący zabieg

dr J. Michał Deszczyński
dr Tomasz Albrewczyński

69 900 USD

dr Dror Paley

89 900 USD

OBUSTRONNE WYDŁUŻANIE
KOŚCI UDOWYCH (DO 8CM)

Lekarz wykonujący zabieg

dr J. Michał Deszczyński
dr Tomasz Albrewczyński

59 900 USD

dr Dror Paley

79 900 USD

Płatność w innej walucie zgodnie z aktualnym kursem.

Cena zawiera:

– kwalifikacje przedoperacyjne (ortopeda, pediatra, anestezjolog)

– badania laboratoryjne i RTG

– zaopatrzenie medyczne dla obu kończyn (Śródszpikowy System Wydłużania Kończyn PRECICE)

– zabieg operacyjny

– opieka anestezjologiczna

– pobyt w szpitalu

– opieka pooperacyjna (wizyty kontrolne, zmiany opatrunku, zdjęcia RTG)

– indywidualna rehabilitacja (60h)

W celu osiągnięcia do 13 dodatkowych centymetrów wzrostu istnieje możliwość wykonania łączonego wydłużania kości piszczelowych (5cm) oraz udowych (8cm) w odstępie trzech tygodni.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: +48 22 150 15 13