Wydłużanie Kończyn

WYDŁUŻANIE KOŚCI UDOWEJ
ORAZ KOŚCI PISZCZELOWEJ

Aby uzyskać dodatkowe centymetry wzrostu wydłużamy kość udową lub piszczelową. Wybraną kość można przedłużyć maksymalnie o 5 albo 8 cm. Procedurę wydłużania kończyn z użyciem systemu PRECICE przeprowadzają doświadczeni specjaliści z Paley European Institiute: dr Dror Paley, dr J. Michał Deszczyński i dr Tomasz Albrewczyński.

OBUSTRONNE WYDŁUŻANIE
KOŚCI PISZCZELOWYCH (DO 5CM)

Lekarz wykonujący zabieg

dr J. Michał Deszczyński
dr Tomasz Albrewczyński

69 900 USD

dr Dror Paley

89 900 USD

OBUSTRONNE WYDŁUŻANIE
KOŚCI UDOWYCH (DO 8CM)

Lekarz wykonujący zabieg

dr J. Michał Deszczyński
dr Tomasz Albrewczyński

69 900 USD

dr Dror Paley

79 900 USD

Płatność w innej walucie zgodnie z aktualnym kursem.

Cena zawiera:

– kwalifikacje przedoperacyjne (ortopeda, pediatra, anestezjolog)

– badania laboratoryjne i RTG

– zaopatrzenie medyczne dla obu kończyn (Śródszpikowy System Wydłużania Kończyn PRECICE)

– zabieg operacyjny

– opieka anestezjologiczna

– pobyt w szpitalu

– opieka pooperacyjna (wizyty kontrolne, zmiany opatrunku, zdjęcia RTG)

– indywidualna rehabilitacja (60h)

W celu osiągnięcia do 13 dodatkowych centymetrów wzrostu istnieje możliwość wykonania łączonego wydłużania kości piszczelowych (5cm) oraz udowych (8cm) w odstępie trzech tygodni.

Cena nie zawiera kosztu usunięcia implantów. Usunięcie kosztuje 17 500 USD za dwie kości udowe oraz 22 500 USD za dwie kości piszczelowe. Koszt jednoczesnego usunięcia obu implantów z kości udowych i piszczelowych wynosi 27 500 USD.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowe informacje nt. pełnej oferty Paley European Institute można uzyskać w Recepcji oraz u Koordynatorek Opieki Medycznej.

Telefon: +48 22 150 15 13

E-mail: recepcja@paleyeurope.com