Wydłużanie Kończyn

O ile cm można wydłużyć nogi?

19 kwietnia 2021
Zespół Paley

W przypadku wielu pacjentów nierówność kończyn jest na tyle niewielka, że praktycznie niezauważalna gołym okiem. Co nie oznacza, że pozostaje bez wpływu na stan narządu ruchu i kręgosłupa. Przeciwnie, nawet niewielka asymetria w obrębie kończyn dolnych może być źródłem licznych dolegliwości, które nasilają się wraz z wiekiem. Z tego powodu zaleca się leczenie nawet kilkunastomilimetrowych dysproporcji. Zdarzają się jednak przypadki, w których asymetria jest naprawdę duża. Co wtedy? O ile centymetrów można bezpiecznie wydłużyć nogę? 

To, o ile możemy bezpiecznie wydłużyć kończynę wynika z możliwości tkanek miękkich. Ryzyko powikłań procedury rośnie wraz z długością, co wprowadza pewne ograniczenia w leczeniu, jak również w zabiegach kosmetycznego wydłużania nóg. Wydłużanie do 5 cm określa się jako procedurę niskiego ryzyka. Wydłużanie w przedziale od 5 do 8 cm jest już procedurą obarczoną średnim ryzykiem, zaś zabiegi zakładające przedłużanie kości powyżej 8 cm wiążą się z wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań. Jest to szczególnie istotne z perspektywy pacjentów borykających się z dużą asymetrią kończyn oraz osób zainteresowanych możliwością uzyskania kilku dodatkowych centymetrów wzrostu i wyrównania długości kończyn w stosunku do proporcji całego ciała.

Czy można bezpiecznie wydłużyć nogi o 10 centymetrów?

Świadomość tego, że procedury zakładające przedłużanie kości o odcinki dłuższe niż 8 cm są obarczone wysokim ryzykiem powikłań, rodzi pytanie o to, co w sytuacji, kiedy zrównanie kończyn wymaga wydłużenia jednej z nich aż o 10 cm? Czy taki zabieg jest możliwy? Czy można uniknąć powikłań?

Zarówno w przypadku wydłużania terapeutycznego, jak i wydłużania kosmetycznego możemy z powodzeniem wydłużyć kończyny dolne o 10 cm bez ryzyka wystąpienia powikłań. W tym celu należy przeprowadzić dwie procedury – jedną polegającą na przedłużeniu kości udowej o 5 cm (zakres niskiego ryzyka), drugą polegającą na przedłużeniu kości piszczelowej o kolejne 5 cm. W ten sposób unikamy ryzyka związanego z możliwością wystąpienia powikłań spowodowanych nadmiernym wydłużeniem na jednym odcinku. Należy przy tym pamiętać, iż powyższe rozwiązanie bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku zabiegów natury kosmetycznej, podczas których równomiernie wydłużamy obie nogi zachowując ich naturalną symetrię. W przypadku zabiegów leczniczych procedura ma pewne ograniczenia wynikające z proporcji nogi krótszej i lokalizacji kolana względem nogi dłuższej.