Wydłużanie Kończyn

Kompleks niskiego wzrostu – wpływ na życie

5 lipca 2022
Zespół Paley
kompleks wzrostu

Kompleksy wpływają na to jak postrzegamy siebie i innych. Bardzo często determinują nasze zachowania w określonych sytuacjach i przekładają się na niepożądane reakcje, w wyniku których tracimy na popularności i jesteśmy odbierani jako złośliwi, niemili, pozbawieni empatii. Jednym z kompleksów, który może silnie wpływać na nasze życie jest kompleks wzrostu. Czym jest kompleks wzrostu? Jak na nas wpływa? Czy można go leczyć?

Kompleks wzrostu

Kompleks wzrostu powstaje na dwóch skrajnych kontinuum. W zależności od tego, ile mamy wzrostu i jak nasz wzrost różni się od przeciętnej średniej wartości dla naszej płci możemy doświadczać:

  • kompleksu niskiego wzrostu,
  • kompleksu wysokiego wzrostu.

Ze względu na przyjęte w społeczeństwie normy, zwykło się uważać, że mężczyzna powinien być wysoki, a kobieta może być niska. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której niżsi mężczyźni mogą doświadczać negatywnych konsekwencji kompleksu niskiego wzrostu, a wysokie kobiety kompleksu wysokiego wzrostu. Nie oznacza to oczywiście, iż kobiety również nie cierpią z powodu zbyt niskiego wzrostu, a mężczyźni dlatego, że wydaje im się, że są zbyt wysocy. W poniższym artykule skupimy się na kompleksie niskiego wzrostu i tego, jak może wpływać na Twoje życie.

Jak kompleks niskiego wzrostu może wpływać na Twoje życie?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy kompleks niskiego wzrostu znacznie częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Wynika to z utartego w społeczeństwie stereotypu, zgodnie z którym wysoki mężczyzna to atrakcyjny mężczyzna. Różnica wzrostu między partnerem a partnerką powinna być na tyle wyraźna, iż po założeniu przez nią obuwia na wysokim obcasie w najgorszym przypadku się zrównają… Współcześnie coraz rzadziej zwracamy uwagę na wzrost partnera/partnerki. Mimo to, wysoki odsetek niskich mężczyzn wciąż postrzega siebie jako mniej atrakcyjnych niż wyżsi koledzy. To wpływa na ich relacje z płcią przeciwną, a także relacje społeczne. Zakompleksienie determinuje szereg niepożądanych rekcji, które w konsekwencji mogą doprowadzić do wykluczenia z grupy koleżeńskiej. Skutki wykluczenia są bardzo poważne i rzutują na funkcjonowanie osoby w szerokiej gamie sytuacji społecznych, tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zakompleksienie może również prowadzić do sytuacji, w której niska osoba samoczynnie się izoluje, tym samym tracąc dotychczasowe kontakty społeczne i radość życia.

Jak leczyć kompleks niskiego wzrostu?

Na wstępie warto podkreślić fakt, iż nie każda osoba, której wzrost znacząco odbiega od wartości uśrednionej boryka się z kompleksem wzrostu. Nasz stosunek do wzrostu jest w dużej mierze determinowany socjalizacją pierwotną, poczuciem własnej wartości oraz otoczeniem społecznym, w jakim funkcjonujemy. Spotykając niską osobę nie należy więc odgórnie zakładać, że ma ona problem ze swoim wzrostem. A co w sytuacji, w której taki problem rzeczywiście mamy?

Niżsi panowie sięgają po różne metody, które optycznie dodają im centymetrów. Czasami jest to obuwie na wyższej podeszwie, innym razem nastroszona fryzura. Rozwiązaniem, które zapewnia trwałą poprawę może być zabieg medyczny. Zabieg kosmetycznego wydłużania kończyn cieszy się coraz większą popularnością, w efekcie czego nie trudno znaleźć dobrą klinikę specjalizującą się w przeprowadzaniu tego typu procedur u osób zdrowych.