Wydłużanie Kończyn

Czy wydłużanie kończyn metodą gwoździa śródszpikowego jest zabiegiem inwazyjnym?

15 września 2022
Zespół Paley

Wprowadzanie gwoździa do kości udowej następuje od strony biodra przez nacięcie długości 2,5 cm. Oprócz tego wykonywane są nacięcia długości ok. 0,5 cm, przez które wprowadzane są śruby mocujące (po dwie w górnej i dolnej części gwoździa), i takie samo nacięcie do wykonania osteotomii.

Nacięcia goją się do niewielkich blizn (widocznych na zdjęciu).

Sam zabieg trwa ok. 2h i po 2-3 dniach Pacjent zostaje wypisany ze szpitala.

Dyskomfort związany z ingerencją w tkankę utrzymuje się do 3 tygodni i jest łatwy do obniżenia za pomocą leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty.

Po zabiegu konieczne jest codzienne ćwiczenie tkanek miękkich (mięśni i ścięgien), tak, aby rozciągały się równomiernie wraz ze wzrostem długości kości.

Cały proces wydłużania w asyście specjalistów: lekarzy i fizjoterapeutów, przeprowadzany jest w obrębie jednej kliniki Paley European Institute

Zapraszamy do zapisów na konsultację do dr n. med. Michała Deszczyńskiego oraz lek. Tomasza Albrewczyńskiego, specjalistów w dziedzinie nowoczesnych technik chirurgii ortopedycznej