Wydłużanie Kończyn

Przedłużanie kończyn a poprawa jakości życia: Jak wpływa na pacjentów?

4 stycznia 2024
Zespół Paley
Przedłużanie kończyn a poprawa jakości życia Jak wpływa na pacjentów

Przedłużanie kończyn to dla wielu osób szansa na sprawność fizyczną, niezależność i szczęście. Mówiąc o wpływie zabiegów przedłużania kończyn na poprawę jakości życia pacjentów warto przytoczyć ich historie. 

Asymetria kończyn dolnych to jeden z problemów, z jakim zgłaszają się do nas pacjenci. Kolejnym jest niski wzrost, który w przypadku wielu osób stanowi podłoże poczucia dyskomfortu czy kompleksów. Osoby niskie często nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Wycofują się z życia społecznego i rezygnują z realizacji w życiu zawodowym. Kosmetyczne wydłużanie kończyn to dla nich szansa na podniesienie samooceny i poprawę pewności siebie. 

Jak leczenie wpływa na pacjentów?

Metody leczenia wykorzystywane w Paley Institute wpływają na jakość życia pacjentów na całym świecie. Dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Pacjentów z wadami nabytymi i wrodzonymi. W tej grupie są również osoby, które z różnych względów nie uzyskały pożądanego wzrostu i pragną to skorygować korzystając z innowacyjnych systemów ortopedycznych. 

Bez interwencji chirurgicznej Tamara osiągnęła wzrost maksymalny 111,76 cm. Dzięki zabiegom wydłużenia kończyn dolnych osiągnęła wzrost 149,86 cm. Dla osoby ze diagnozowaną achondroplasią to rezultat, który znacząco wpływa na wiele aspektów życia – od zdrowia fizycznego i sprawności ruchowej, aż po większą samodzielność podczas wykonywania codziennych czynności. Dodatkowym, bardzo ważnym aspektem jest tutaj także uzyskany komfort psychiczny, dzięki któremu Tamara może aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym bez lęku przed ostracyzmem wynikającym ze stereotypów. 

Leczenie w Paley Institute w sposób bezpośredni wpłynęło również na życie Abdula, który urodził się z krótką kością udową i krótką kością piszczelową oraz z brakiem kości strzałkowej. Jego stan zmuszał go do korzystania z różnego rodzaju protez, które były niekomfortowe i powodowały dolegliwości bólowe w obrębie pleców i stawu biodrowego. Leczenie Abdula wymagało rekonstrukcji prawego biodra i wykorzystania stawu skokowego do pełnienia funkcji stawu kolanowego. W ten sposób pacjent uzyskał mobilność o jakiej wcześniej nie marzył. 

Jakie korzyści uzyskują pacjenci?

Koncentrując się na procedurach z zakresu kosmetycznego wydłużania kończyn obserwujemy przede wszystkim wpływ leczenia na poprawę zdrowia psychicznego pacjentów, którzy:

  • zyskują pewność siebie, 
  • stają się bardziej otwarci i chętnie podejmują różne wyzwania, 
  • zyskują odwagę do realizacji swoich zamierzeń i osiągania celów, które wcześniej z różnych względów wydawały się nieosiągalne. 

Podsumowując, warto podkreślić pozytywny wpływ procedur wydłużania kończyn dolnych na stan psychiczny i emocjonalny osób z problemem niskiego wzrostu. Te zabiegi nie tylko mogą przyczynić się do zwiększenia poczucia pewności siebie i poprawy jakości życia, ale także stanowią istotną opcję dla osób pragnących zmiany. Należy jednak pamiętać, że decyzja o podjęciu takiego kroku powinna być podejmowana we współpracy z lekarzem, uwzględniając indywidualne potrzeby, stan zdrowia oraz realistyczne oczekiwania co do rezultatów.